preskoči na sadržaj
 

Sažetak prikaza projekta «Kultura govorenja»

Provedenog u OŠ»Marjan» tijekom šk. god. 2006./2007

 

          Prema sustavu prevencije u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji se temelji na utvrđenim nacionalnim programima u sustavu školstva RH, OŠ «Marjan» Split provodi konkretne aktivnosti kroz Program aktivnosti sprječavanja nasilja među djecom i mladima, te Program suzbijanja poremećaja u ponašanju. U sklopu Školskog preventivnog programa s ciljem afirmacije pozitivnih vrijednosti tijekom protekle školske godine provodili smo projekt «Kultura govorenja».

          Svjedoci smo činjenice da je kultura govora naših učenika kao i u okruženju u kojem živimo na jako niskoj razini. Primjere toga često iznosimo na našim sastancima i individualnim susretima. Želja nam je bila da projektom «Kultura govorenja» posvijestimo, i nama i učenicima, problem s kojim se sve više susrećemo, te da poradimo na podizanju kulture govorenja u našoj školi, jer je upravo govor početak nesporazuma iz kojeg proizlaze svi ostali oblici nasilja.

 

Cilj projekta: Promicanje i usvajanje zdravih i kulturnih oblika komunikacije, te stvaranje kvalitetnijih međuljudskih odnosa na svim relacijama sudionika u odgojno – obrazovnom  procesu. Posebni naglasak projekta je rad na suzbijanju negativnih oblika komunikacije: psovke, prijetnje, ruganje, proste riječi, vrijeđanje, pogrdne riječi što je najčešće okidač za sve oblike nasilja među djecom. Kvalitetna komunikacija u školi garancija je zdravog ozračja u kojemu će rasti naša djeca.

 

Kratkoročni ciljevi i zadaci:

  • Edukacija učitelja i učenika u uspješnoj komunikaciji i rješavanju problema u školi, razredu, obitelji i društvu.
  • Razvijanje socijalnih vještina kod učenika: razgovor, empatija, aktivno slušanje, uvažavanje i poštivanje različitosti, vršnjačka pomoć...
  • Priprema učitelja za rad s učenicima na izgradnji stavova i socijalnog ponašanja svojih učenika, koji će voditi zdravim navikama, poticanju odgovornosti i donošenju zdravih odluka za život.
  • Osposobljavanje i osnaživanje  učenika – članova koordinacijskog odbora (po jedan iz svakog odijeljenja) za prepoznavanje negativnih oblika komunikacije među učenicima u razredu i primjereno interveniranje.
  • Senzibiliziranje roditelje za postojeće probleme u obiteljskoj komunikaciji, te za (ne)kulturu govora u širem društvenom okruženju te njihovo uključivanje u različite aktivnosti vezane za projekt.

 

Modeli rada na projektu: Alternativne aktivnosti: anketa za učenike, anketa za učitelje, predavanja, radionice, plakati, letci, susreti s osobama iz javnog života, parlaonice, kreativne aktivnosti, te grupno i individualno savjetovanje.

 

                                                                                              Voditelji projekta:

                                                                                                         Ivanka Todorić, psiholog

                                                                                                        Ana Depolo Kučić, pedagog
preskoči na navigaciju