preskoči na sadržaj
 

Različitost nas obogaćuje

 

U našoj školi provodi se ERASMUS+ projekt  Različitost nas obogaćuje
 
  Projekt u okviru programa ERASMUS+ Ključna aktivnost 1 u području odgoja i općeg obrazovanja Trajanje: 2020. – 2022. godine Naziv: Različitost nas obogaćuje Uloga škola: Nositelj projekta Broj projekta: 2020-1-HR01-KA101-077375, OID:E10206637 
 
Projekt predviđa jednokratne mobilnosti ravnateljice, stručne službe te nastavnika po principu promatranje rada- Job shadowing-a i strukturiranog tečaja kod sljedećih partnera domaćina : 1. Colegio San Jose (Compania de Jesus) Valladolid, Spain 2. Pontuksen koulu, Lappeenranta, Finland 3. EnglishMeansBussines, Bath, United Kingdom
 
Dugoročni ciljevi projekta: 
1.Internacionalizacija obrazovanja kroz dvojezičnu nastavu na engleskom jeziku 
Već nekoliko godina se u školi Marjan razmišlja o uvođenju dvojezične nastave na engleskom jeziku. Školu pohađa sve više stranih učenika. Vrlo dobro su prihvaćeni u školsku zajednicu te donose nove vrijednosti, običaje i navike koje potiču hrvatske učenike također na razvoj. Stoga bi omogućili dvojezičnu nastavu na engleskom jeziku za strane učenike te učenike iz Hrvatske počevši od prvog razreda osnovne škole. Redovni učenici škole bi učili engleski jezik na drugačiji način- kroz Montessori pristup čime se omogućilo njihovo upoznavanje i sa životnim navikama različitih naroda i europskom kulturnom baštinom. Montessori metoda sukladna je pristupu koji škola Marjan gaji godinama a to je pristup „Napravimo čovjeka“. Njime nastoji stvarati zajednicu čovjekoljublja i tolerancije. Škola Marjan je i pozvana razvijati upravo takav human pristup budući je jedina škola u Splitsko dalmatinskoj županiji zadužena za provođenje nastave na Dječjem odjelu KBC Split. Škola bi mogla postići dodanu vrijednost svoga rada kroz vršnjačku pomoć djece u matičnoj školi djeci u bolnici. Suvremena IKT tehnologija kojom je učionica u bolnici opremljena omogućava prijenos informacija i bez fizičkog dolaska drugog djeteta. Brojni projekti bi se u matičnoj školi mogli organizirati koje bi provodili vršnjaci pomagači u matičnoj školi, a djeca u bolnici im bila korisnici. Jedna od korisnijih metoda kojom se navedeno može je „service learning“ hrvatskog naziva društveno korisno učenje. 
 
Zato je drugi cilj projekta: 2. Uvođenje društveno korisnog učenja Odnosi se na učenje koje se stječe iskustvom tj. zalaganjem učenika i studenata u zajednici. Pravilnim vođenjem i podrškom, svi učenici bi kroz service-learning trebali: osvijestiti svoje vlastite snage i područja rasta, preuzeti izazove koji im razvijaju nove vještine, planirati, provesti i evaluirati inicijative inicirane od strane učenika, ustrajati u aktivnostima, surađivati s drugima, razmišljati međukulturalno, osvijestiti moralne implikacije svog djelovanja. Osnovna škola Marjan očekuje da bi učenici u redovnoj nastavi imali sve gore navedene dobrobiti takvog učenja, a djeca koja pohađaju Školu u bolnici još I brojne druge. 
 
Kratkoročni ciljevi projekta:
- usavršiti nastavnike stranih jezika i pedagoginju za suvremenu nastavu Montessori metodom kroz mobilnost po principu Job shadowing-a u Finsku u školu Pontus u gradu Laaperanta u trajanju od 5 dana 
- usavršiti nastavnike stranih jezika , učitelje razredne nastave te stručnu službu u području dvojezične nastave kroz mobilnost po principu Job shadowinga-a u dvojezičnu školu Colegio San Jose u gradu Valladolid u Španjolskoj u trajanju od 5 dana 
- usavršiti stručnu službu škole u provođenju metode service-learninga kroz mobilnost po principu Job shadowinga-a u dvojezičnu školu Colegio San Jose u gradu Valladolid u Španjolskoj koja provodi projektnu nastavu te je prepoznata kao centar rada s djecom sa zdravstvenim problemima, u trajanju od 5 dana 
- usavršiti nastavnika informatike za korištenje suvremene IKT tehnologije u provedbi nastave engleskog jezika te društveno korisnog učenja kroz mobilnost po principu Job shadowing-a u Finsku u školu Pontus u gradu Laaperanta u trajanju od 5 dana - usavršiti ravnateljicu škole na sva tri područja; provođenje dvojezične nastave, metode servicelearninga te učenje stranih jezika po Montessori pristupu kroz mobilnost po principu Job Shadowing-a u Finsku u školu Pontus u gradu Laaperanta te u školu Colegio San Jose u gradu Valladolid u Španjolskoj u trajanju od ukupno 10 dana. 
- usavršiti ravnateljicu i učiteljicu škole u poznavanju engleskog jezika kroz tečaj u Velikoj Britaniji , grad Bath kako bi se osposobile za uvođenje dvojezične nastave na engleskom jeziku od prvog razreda osnovne škole.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Različitost nas obogaćuje - job shadowing

U sklopu projekta ERASMUS+ KA1- mobilnost nastavnog osoblja „Različitost nas obogaćuje“, a koji financira EU, projektni tim Osnovne škole „Marjan“ proveo je  tjedan dana u Španjolskoj na job shadowingu. U školi Colegio San Jose Jesuitas u Valladolidu od 9. svibnja 2022. do 13. svibnja 2022. boravile su ravnateljica škole mr.sc. Zdenka Barović, pedagoginja Ana Depolo Kučić, psihologinja Nataša Kekez Vrgoč, učiteljica razredne nastave Vesela Višić i profesorica engleskoga jezika Ines Grgurinović.

Colegio San Jose škola je koja provodi program dvojezične nastave te projektne nastave. Odgaja i obrazuje djecu od 4 mjeseca do 18 godina.

U travnju su  Osnovnu školu „Marjan“ posjetile dvije učiteljice iz škole Colegio San Jose u sklopu svoga KA1 projekta s temom projektnoga učenja. One su nam, uz ostale kolege, bile domaćini u svojoj školi. U školi Colegio San Jose uvjerile smo se u mogućnosti organiziranja dvojezične nastave. Dobile smo nove ideje rada sa stranim državljanima koji ne govore dobro hrvatski jezik, a školuju se u školi „Marjan“. Imale smo priliku usporediti uvjete rada u školama u Hrvatskoj i Španjolskoj,  promatrati obrazovnu praksu utemeljenu na projektnoj nastavi i dvojezičnom programu,  analizirati primjere dvojezičnog programa u partnerskoj školi.

Škola San Jose Jesuitas prepoznata je kao škola koja uspješno odgaja i obrazuje djecu sa zdravstvenim teškoćama. U školi „Marjan“ formirali smo  grupu vršnjačke pomoći koja volontira za dobrobit djece na bolničkom liječenju u sklopu projekta „Učini pravu stvar“ u Školi u bolnici. Stečeno iskustvo u Španjolskoj bilo je vrlo korisno te će poslužiti za nove projekte utemeljene na principu društveno korisnog učenja u zajednici.

Promatrale smo volonterske programe koje je škola Colegio San Jose razvila u suradnji s udrugama. Kroz udrugu „Entreculturas“ škola provodi pastoralne aktivnosti. To je nevladina razvojna organizacija koju promovira Družba Isusova. Promiču pravo na obrazovanje za sve, posebno za najranjiviju populaciju u Latinskoj Americi, Africi i Aziji. U udruzi „Red Incola“ stariji učenici pružaju vršnjačku pomoć edukativnom podrškom i promicanjem zdravog korištenja slobodnog vremena ranjivim skupinama u Valladolidu.

Usporedile smo nastavne programe različitih nastavnih predmeta i sudjelovale u izvođenju nastave. Sudjelovale smo i u analizi profesionalnog razvoja školskog osoblja, a posebno korištenja znakovnog jezika. Upoznale smo se s različitim načinima pružanja podrške djeci s teškoćama.

 
preskoči na navigaciju