preskoči na sadržaj
 

PROJEKT  PREVENCIJE  ELEKTRONIČKOG  NASILJA 
„PREKINI  LANAC“

     Program se sastoji od radionica za učitelje, roditelje i učenike koje su oblikom primjerene tematskim učiteljskim vijećima, roditeljskim sastancima i satovima razrednih odjela. Postojeće vrijednosti, pravila i posljedice koji su sastavni dio osnovnog školskog programa i na razini odjela i na razini škole potrebno je dopuniti novima koji se odnose na elektroničko zlostavljanje. 


     Svim ostalim aktivnostima i koracima u programu također valja dodati temu elektroničkog zlostavljanja - u okviru redovite nastave (tamo gdje se uklapa u program pojedinog predmeta), slobodnih aktivnosti, vršnjačke podrške (ukoliko je škola bila u mogućnosti organizirati je), suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom.

     Radionice za učenike su predviđene za SRO ili u okviru nastave Informatike i dodatnih aktivnosti za one učenike koji ne pohađaju Informatiku i u pravilu traju 45'.


     Radionice za roditelje zamišljene su kao tematski roditeljski sastanci. Međutim, mogu se realizirati i kao projektni dan u okviru Dana otvorenih vrata škole na temu sigurnosti na Internetu i elektroničkog nasilja. 

     Ukoliko škola odluči aktivnosti s roditeljima provesti kroz roditeljske sastanke moguće je spojiti razredna odjeljenja i održati zajedničke sastanke, 0 čemu odlučuje škola imajući u vidu mogućnosti škole, organizaciju rada, veličinu razrednih odjeljenja, dosadašnju suradnju s roditeljima i očuvanje kvalitete prezentiranih sadržaja. Predlažemo da odluku 0 načinu rada s roditeljima škola donese u suradnji s UNICEF-ovim mentorom. 


     Radionice za učitelje izvodit će se kao tematska učiteljska vijeća, pedagoški dan ili kako već odluči rukovodstvo škole.

 

                               Koordinatorica: Ana Depolo Kučić, pedagog

 

                               Članovi tima:     

                                                  Vesna Čavka

                                                  Ines Kardum

                                                  Ivana Grandić

                                                  Nives Poljak

                                                  Anđelka Vugdelija

                                                  Ivica Stanić

                                                  Zvonimir Vuković
preskoči na navigaciju