preskoči na sadržaj
COMENIUS
Naša škola sudjeluje u multilateralnom partnerstvu s još tri škole iz tri države koje surađuju na projektu „Razvoj školskog kurikuluma – obrazovanje učitelja za održivi razvoj“.
Škola surađuje na projektu s OŠ „Pučišća“, a ostali partneri su: OŠ „Sostro“ iz Ljubljane i OŠ „Ertugrul Gazi Ilkogretim Okulu“ iz  Istanbula.
 
Sastanak svih sudionika projekta održao se početkom listopada u Splitu i Pučišćima. Na sastanku su svi partneri izabrali teme, usuglasili smjernice za rad na odabranim temama, načine prikupljanja podataka o radu (učenički radovi i metodički zapisi) i približnom vremenskom planu za obradu tema.
                   
Ciljevi potprograma Comenius jesu promicanje svijesti o raznolikosti europskih kultura suradnjom škola država, koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje, poticanje osobnog razvoja sudionika, razvoj i usavršavanje vještina i kompetencija te njegovanje ideje o europskom građanstvu.
 
Sudjelovanjem u potprogramu Comenius utječe se na poboljšanje kvalitete školskog obrazovanja, ističe se njegova europska dimenzija, potiču se mobilnost i učenje jezika, kao i veća uključenost u europsko društvo.
         
Projekt će trajati dvije godine.  Krajnji cilj je izrada višejezičnog metodičkog priručnika koji će biti rezultat rada svih partnera.  Sadržavat će sve nastavne jedinice oblikovane tijekom obrade navedenih tema.
 
Uslijedit će još dva susreta svih partnera, jedan u Sloveniji a drugi u Turskoj. Na te susrete će ići oni učitelji iz naše škole koji ostvare najbolje rezultate pri radu na ovom projektu.
                  
Ovaj projekt je izuzetna prilika za sve učitelje da usavrše svoja postojeća znanja te steknu nova kao što su znanje rada na računalu te znanje engleskog jezika koji je i službeni jezik projekta i na kojem će se odvijati sva komunikacija među partnerima. Isto tako, ovaj projekt će značajno doprinijeti ugledu i promociji naše škole.

 
preskoči na navigaciju