2022-01-31 11:48:09

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023.

Školski obveznici su:

1. djeca rođena od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016.

2. djeca kojoj je za šk.god. 2021./22. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne škole

Iznimno u prvi razred mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. za koju roditelji/staratelji, žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole.

Prijava školskih obveznika vrši se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis koji će biti aktiviran u vremenu od 7. do 17. veljače 2022. Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole.

Nakon obavljene prijave djeteta roditelj, odnosno staratelj, obavezno se treba javiti školi u vremenu od 3. do 10. ožujka 2022. god. radi dogovora o terminu procjene psihofizičke zrelosti te sistematskog pregleda djeteta kod školskog liječnika.

Postupak utvrđivanja psihofizičke zrelosti djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se prema upisnom području škole kojoj dijete pripada, u razdoblju do 15.lipnja 2022. godine.

Za prijevremeni upis u prvi razred, roditelj/staratelj podnosi zahtjev Upravnom odjelu, na Obrascu 6. najkasnije do 31. ožujka 2022. godine.

Za dijete kojemu je rješenjem odgođen upis u šk.god. 2021./2022. radi težih oštećenja zdravlja ili ima višestruke teškoće, roditelj/staratelj treba zatražiti privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred, odnosno podnijeti zahtjev na Obrascu 6. uz dostavu medicinske dokumentacije.

Zahtjevi na Obrascu 6. se šalju na adresu: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Split, Vukovarska 1 ili na email: prosvjeta-kultura-sport@dalmacija.hr


Osnovna škola "Marjan" Split